Čeština :: Русский

Petice zastupitelům Trnové

Obecní zastupitelstvo obce Trnová
252 10  Trnová

Štefan Moravčík - starosta, Miroslav Nezbeda - místostarosta, Zuzana Čadilová - předsedkyně finančního výboru, Jaroslav Mašek - předseda sociálního výboru, Václav Jindřich - předseda stavebního výboru, Magdalena Dyršmídová - předseda kontrolního výboru, Jaroslav Šetlík - předseda výboru pro místní hospodářství
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V Trnové 13. 11. 2013

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Věc: Žádost obecnímu zastupitelstvu obce Trnová, aby se všemi silami začalo zabývat situací se zásobováním pitnou vodou, hledáním možností využití alternativních zdrojů pitné vody, řešením problematiky vlastnictví infrastruktury a aby se jednoznačně postavilo na stranu těch, které zastupuje a reprezentuje.

Tato petice vznikla při schůzi občanů v Trnovské krčmě dne 25.10.2013 a je tak – při neúčasti členů obecního zastupitelstva na zmíněné schůzi – reakcí na nemožnost prodiskutovat shora citované problémy v širším fóru.

My, občané obce Trnové, níže podepsaní pod touto peticí, vyjadřujeme hluboké znepokojení nad situací, která v naší obci vznikla v souvislosti s dodávkou pitné vody a celkově nepřehlednou situací v infrastruktuře. Touto peticí chceme zavčas upozornit na níže uvedené závažné problémy a vyzýváme obecní zastupitelstvo v Trnové, aby se jim bezodkladně a s plnou vehemencí věnovalo:

1. Prostřednictvím bezodkladného vstupu do Svazku Mníšecko umožnit realizaci přípojky k přivaděči Baně – Mníšek a aktivním hledáním možností finančního pokrytí této stavby učinit rozhodný krok k vyřešení současné krize.

2. Zajistit rigorózní nezaujatý hydrogeologický průzkum lokality obce se snahou o využití hloubkových vrtů a prostřednictvím proměření celkové sekundové vydatnosti těchto vrtů prověřit možnosti pokrytí spotřeby pitné vody v obci z těchto zdrojů.

3. Umožnit definitivní vyřešení problému převodu infrastruktury do vlastnictví obce prostřednictvím právních a administrativních kroků nutných k určení vlastnictví infrastruktury.

My, níže podepsaní, věříme, že Vás, adresáty této petice, naše situace neponechá v klidu. Že využijete všech svých možností, kompetencí a autority k tomu, abychom se i my, občané obce Trnové,  závislí na dodávce vody z obecní infrastruktury, dočkali Vašeho zastání.

Petiční výbor ve složení:

1) Ing. Slavomír Rozman, Trnová 203, 252 10, Praha-západ,
email: slavomir@rozman.eu, tel.: 725 333 033
2) Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský, Trnová 245, 252 10, Praha-západ,
email: mvojtechovsky@gmail.com, tel.: 604 233 177
3) Alexandr Kopeckij, Trnová 227, 252 10, Praha-západ,
email: alexandr@kopeckij.cz , tel.: 602 113 012

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byli určeni:

1) Ing. Slavomír Rozman, Trnová 203, 252 10, Praha-západ
2) Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský, Trnová 245, 252 10, Praha-západ
3) Alexandr Kopeckij, Trnová 227, 252 10, Praha-západ

Petice je podpořena celkem 140 podpisy na celkem 15  podpisových arších.