Čeština :: Русский

Zametáme si před svým prahem v roce 2014

V sobotu 26.4. 2014 se uskutečnil v pořadí již II. ročník úklidové akce Občanského sdružení "Brdy ČR - žijme lépe!"

Cílem brigády bylo, stejně jako loni, zbavit  prostředí, v němž žijeme a pohybujeme se, odhozených odpadků, prázdných lahví od alkoholu a limonád, papírů, kelímků  a dalších, mnohdy neuvěřitelných pohozených předmětů, nad nimiž rozum zůstává stát. Jinými slovy - ti, kteří usilují o lepší vzhled Trnové, pořádek v ní a nechtějí žít v zaneřáděném prostředí, jimž není lhostejné, kolem jakého svinčíku musí každý den procházet, přišli na brigádu, členové i nečlenové našeho sdružení, prostě lidé se smyslem pro pořádek a s potřebou žít v pěkném prostředí. Je smutné, že jsme na naší brigádě  nelhostejných občanů nezaznamenali přítomnost jediného člena obecního zastupitelstva. A navíc, vzhledem k tomu, že se jednalo o akci směřující ke zvelebení a čistotě obce a okolí, neumístilo zastupitelstvo pozvánku na brigádu na svůj web ani na veřejnou vývěsku, kde právě takové akce bývají v normálně fungujících obcích vždy důrazně avizovány. Nad tím poněkud zůstává rozum stát, ale jelikož se takový postoj trnovské radnice dal očekávat (po loňské kritice úklidové akce ze strany zastupitelstva a po nářku nad tím, jak vše muselo být složitě zastupiteli přetříděno a co to stálo peněz a lidské práce), vydali jme se jinou cestou.

Prostě, když jsme nenašli pochopení ani elementární zájem na radnici v Trnové, obrátili jsme se na radnici v Jíloviště. A co se nestalo - jílovišťský pan starosta Ing. Dostálek nás nejen nezkritizoval za projevenou snahu, ale nabídl nám dokonce technickou pomoc. Sdělil nám, že pokud dokážeme úklidovou partu dostat do lesa, bez jakýchkoliv nároků vyšle za námi jílovišťského pana Velase s vozidlem na okamžitý odvoz odpadu na patřičné místo. Požádal nás jen o to, abychom vyčistili zejména prostranství od rozcestí k autobusové zastávce, kde bylo odpadků požehnaně. Jak jsme  se dohodli, tak se i stalo. Půl hodiny po skončení akce nebyl u silnice a v okolí jediný plastový pytel s odpadky - pan Velas jednal operativně. Les prokoukl. Starosta Dostálek nám poděkoval, vyjádřil milé překvapení nad tím, jaké autoritě se OS Brdy těší, když přijde na brigádu tolik lidí a nejenom odvedou takový velký kus práce, ale vše si navíc zorganizují do posledního detailu. A byl rád, že jsme jej upozornili na dvě větší černé skládky v lese, které si budou časem vyžadovat důraznější technické nasazení. Je smutné, že při organizaci vyčištění našeho životního prostředí, které je nás všech, jsme našli pochopení v obci, jejímiž občany nejsme. A naopak, naše zastupitelstvo, které ve volbách před čtyřmi roky dostalo důvěru Trnovských občanů, nepřiložilo ruku k dílu a nenapomohlo ani akci jakkoliv propagovat či technicky zabezpečit.

A výsledky II. ročníku akce Zametáme si před svým prahem?

Účast: přes 30 lidí  (35 + 2 psi)
Naplněno: 41 pytlů odpadu
Odhaleny: 2 černé skládky
Vyčištěn úsek lesa a přilehlé okolí od kruháku v Trnové až po rozcestí, širší okolí rozcestí a obou autobusových zastávek, dále les od rozcestí až po velkou křižovatku silnice od Líšnice a Jíloviště s výjezdem na rychlostní komunikaci do Prahy.
Umístěny 2 nové barevné odpadkové koše pro odhazování odpadků pěšími chodci při silnici od rozcestí do Trnové.
Posbírány odpadky od kruháku při hlavní komunikaci do Trnové až k obecnímu zastupitelstvu, hřišti a autobusové zastávce u OÚ.

Za rok uspořádá OS "Brdy ČR - žijme lépe!" v pořadí už 3. ročník této akce občanské solidarity. Pevně věříme, že v příštím roce již nové zastupitelstvo naši akci pochopí, ocení a v plné možné míře taky podpoří. Že se věci obecní v Trnové konečně vydají správným a ve své podstatě logickým směrem normálně uvažujících lidí.

OS Brdy ČR "Žijme lépe!"

P.S. Současně žádáme naše zastupitelstvo v Trnové  o zveřejnění této zprávy na webu obce a ve vývěsce obce. Věříme, že tato informace naladí naše spoluobčany do budoucna k ještě větší spoluúčasti a semknutosti.