Čeština :: Русский

Programové prohlášení:  NEROZDĚLOVAT, ALE SPOJOVAT

Je tomu již půl roku, co byli obyvatelé obce Trnová zaskočeni nenadálým a ničím nepodloženým "vánočním dárkem" -  rozhodnutím VHS Benešov retrospektivně zvýšit cenu vodného a stočného takřka na dvojnásobek, až k hranici 150 Kč za metr krychlový. Během několika dní se nespokojení občané Trnové semkli do krystalického jádra budoucího občanského sdružení „Brdy(ČR) – žijme lépe“. První volební valná hromada našeho sdružení fakticky potvrdila, že zájem o věci veřejné je v naší obci mimořádný. Občané se rozhodli nesmířit se submisivní pozicí ve vztahu firmám, úřadům i jedincům, kteří si vyrovnaný partnerský vztah spletli s diktaturou moci… Čtyři měsíce existence občanského sdružení „Brdy(ČR) – žijme lépe“ potvrdily, že jsme se vydali správnou cestou.

Za jeden z největších úspěchů naší občanské iniciativy můžeme považovat vytvoření pevného a vzájemně výhodného spojenectví s vedením obce. Informujeme o společných krocích, dokážeme se účelně doplňovat na úředních jednáních. Pan starosta Moravčík je ve vedení občanského sdružení a garantuje pružnou komunikaci a koordinaci našeho úsilí v duchu ne všem daného principu "nerozdělovat, ale spojovat".

Největším problémem i důvodem vzniku OS je voda. Nová cena vodného a stočného byla pro nás zcela nepřijatelná. To jsme obratem dokázali eliminovat a po prvním jednání s provozovatelem vodovodu VHS Benešov jsme vrátili vše na  původní výši. Největší problém se objevil, když provozovatel vypověděl smlouvu majiteli vodovodu spol. S.O.N.Y. a současně všem odběratelům. Najednou nebyl subjekt schopný a ochotný provozovat vodovod. V tu chvíli pomohla rozhodnost zastupitelstva obce a jejich nařízení veřejné služby stávajícímu provozovateli VHS Benešov, která nařízení přijala. Zastupitelstvo v Trnové současně vzalo na svá bedra odpovědnost za náklady spojené se zprovozněním dodávek vody, které bude požadovat po majiteli  S.O.N.Y.

Nejde však jen o cenu a kvalitu vody,  ale i skutečnost, že původní developerská společnost, ani její nástupci, nepřevedli na obec infrastrukturu, v rozporu s existující smlouvou. Tím jsme se ocitli v jakémsi vakuu, kdy komunikace o vodovodu, kanalizaci, vozovkách i osvětlení je velice obtížná a připomíná boj s větrnými mlýny. Na jedné straně by bylo možné jednou pro vždy zajistit dostatek kvalitní vody z přivaděče Baně - Mníšek a to za přispění štědrých státních a evropských dotací, ale brání tomu  skutečnost, že infrastruktura je doposud v rukou soukromých majitelů, jimž takové dotace nepřísluší. Jejich současná adresa je až někde na Seychelských ostrovech, což pozici zastupitelů obce i občanského sdružení při vyjednávání o infrastruktuře nijak nezjednodušuje, ba právě naopak. „Brdy(ČR) – žijme lépe“ v současnosti již pracuje na strategii, jak majitele infrastruktury přivést k jednacímu stolu.

Občanské sdružení však neřeší jen problematiku vody. Z jeho iniciativy se ve spolupráci s obcí uskutečnila "očista" lesa podél silnice z Trnové k rychlostní komunikaci. Členové OS naplnili několik desítek velkých pytlů odpadky, prázdnými lahvemi a dalším "zapomenutým" materiálem, v nejbližší době chtějí podél silnice umístit několik odpadkových košů, které by snad mohly tento nešvar s odpadky eliminovat. Současně se pracuje i na projektu unifikace reklamních poutačů v obci, kdy by divoká reklama byla nahrazena legální - povolenou. Takto získané prostředky by se mohly stát vítaným příspěvkem do nepříliš hluboké obecní pokladny.

Občanské sdružení „Brdy(ČR) – žijme lépe“ konzultuje se zastupiteli obce osazení vozovek novými kryty kanálů, které byly odcizeny, chce vyzvat majitele pozemků u hlavní cesty, na nichž jsou opouštěné základové desky, k zabezpečení staveb, které představují riziko zejména pro hrající si děti. V souvislosti s možností převodu infrastruktury na obec bude OS iniciovat i přezkum všech smluv a rozhodnutí z minulosti. Nezdá se, že vše by mohla být jen náhoda, ve fatálních pochybeních a nerespektování zákonů je s největší pravděpodobností prapůvod všech problémů Trnové v současnosti.

Naše občanské sdružení si doposud kladlo za své krátkodobé cíle, do budoucna by se to však mělo změnit. Stejně tak, jako jsme v Trnové našli společnou řeč při řešení problémů, na něž bychom jako jednotlivci nestačili, máme v plánu podobně postupovat i ve vztahu k okolním obcím. S Klíncem, Líšnicí a dalšími vesnicemi  jsme schopni specifikovat společné problémy a efektivně spolupracovat při jejich řešení.