Čeština :: Русский

Prohlášení k aktivitám za slevnění vody v Trnové

Občanské sdružení „BRDY (ČR) - žijme lépe" prohlašuje, že podporuje všechny snahy a iniciativy, směřující ke snížení ceny vodného a stočného.
Pokusy o skokové zvyšování cen uvedených komodit byly také důvodem, proč obyvatelé Trnové občanské sdružení BRDY (ČR) založili -  bránit se svévoli majitelů a provozovatelů infrastruktury.

Občanské sdružení BRDY (ČR) i nadále trvá na textu dopisu z 24.2.2014 adresovaného představitelům majitele a provozovatele infrastruktur v Trnové (společnosti S.O.N.Y. a Reinwasser) o neakceptaci zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2014 (http://brdycr.cz/cs/neakceptace-ceny-2014).

Občanské sdružení BRDY (ČR) na základě podnětu k prověření správnosti a opodstatněnosti stanovení ceny vodného a stočného v Trnové na rok 2014 odsouhlaseného na veřejné schůzi zastupitelstva obce dne 5.2.2014 zaslaného Generálnímu finančnímu ředitelství (http://brdycr.cz/cs/podnet-gfr) obdrželo dne 23.5.2014 odpověď o postoupení šetření na Specializovaný finanční úřad z důvodu závažnosti problému. Podnět k prošetření oprávněnosti  cen a k prověření společností jednajících ve věci vodného a stočného v Trnové taktéž iniciovalo a odeslalo naše občanské sdružení na základě podnětu obyvatel Trnové.

Občanské sdružení BRDY (ČR) vyjadřuje přesvědčení, že všechny kroky, které obecní zastupitelstvo Trnové i občanské sdružení BRDY (ČR) v současné době podnikají, se vzájemně doplňují a povedou k jednoznačnému snížení ceny vodného a stočného.