Čeština :: Русский

Iniciativní schůzka vstupu Trnové do Svazku obcí mníšeckého regionu

Ve středu 22. ledna 2014 se uskutečnila na základě iniciativy OS BRDY ČR důležitá schůzka zástupců OS se starostou Mníšku pod Brdy a současně představitelem Svazku obcí Mníšeckého regionu Dr. Digrinem.  Schůzky se dále zúčastnil starosta Trnové Štefan Moravčík a starosta Klínce Ing. Jan Doubrava.  Hlavními tématy schůzky byly možnosti a podmínky připojení Trnové a Klínce na plánovaný vodovodní přivaděč Baně – Mníšek.

Dr. Digrin informoval o aktuální situaci s přivaděčem vody Baně - Mníšek. Zdůraznil, že projekt přivaděč je v pokročilém stadiu příprav. Jak se ukázalo, iniciativa občanského sdružení BRDY ČR s Peticí zastupitelstvu obce Trnová přišla v pravý čas. Vstup naší obce do projektu jsme tak stihli prakticky na poslední chvíli, aniž bychom ztratili výhody z členství v projektu. Jde o to, že dílo přivaděče by mělo být dokončeno již v létě 2015 a všechny administrativně-technické kroky směřují do finále. Velice sympaticky zněla informace Dr. Digrina, že platby členů Svazku mohou být rozloženy do tři let, poslední v roce 2016.

Je také velice pravděpodobné, že náklady na vybudování přípojky do Trnové budou podstatně nižší, než se původně uvažovalo. Existuje také možnost, že by se na její vybudování daly najít další zdroje, respektive jiné dotační tituly. Škoda jen, že obec Trnová nevstoupila do projektu přivaděče dříve jako třeba Černolice a další obce. V takovém případě mohly být náklady na přípojku pokryty z celkových nákladů projektu.

Na základě získaných informací na společné schůzce starosta Klínce Ing. Doubrava změnil své původní stanovisko a rozhodl se pro společné kroky s Trnovou v rámci projektových a stavebních příprav přípojky s možností vstupu do projektu společně s Trnovou v případě odsouhlasení zastupitelstvem Klínce. Tím, že by Trnová s Klíncem budovala část přípojky společně, její cena by se pro naše obce ještě snížila. Podle slov starosty Mníšku Digrina kapacita přivaděče je naddimenzovaná, už kvůli předpokládanému stavebnímu rozvoji Líšnice. Zástupci občanského sdružení BRDY ČR a starostové Trnové a Klínce byli ujištěni, že vody bude dost i do budoucna a že v případě nárůstu počtu obyvatel v Trnové nebude problém dodávky pitné vody z přivaděče navýšit.

Starosta Trnové Štefan Moravčík účastníky schůzky ujistil, že za Trnovou připraví v nejbližším možném termínu smlouvu s dodavatelem projektové dokumentace a zajistí uzemní rozhodnutí do konce pololetí 2014 a stavební povolení pro přípojku nejpozději do konce roku 2014, možná i v jistém předstihu. Jak je z výsledků jednání patrné, iniciativy a spolupráce občanského sdružení BRDY ČR se starostou Moravčíkem přinášejí své ovoce. Ukazuje se, že spolupráce zastupitelstva obce a  občanského sdružení BRDY ČR přináší významný pozitivní posun v životě obce. Věřme, že věty o šíření nepravdy a lží či o sdružení jako skupině potížistů,  která zasahuje do soukromí občanů a tím porušuje Listinu základních práv a Ústavu ČR, se staly definitivně minulostí. Že iniciativy našeho občanského sdružení už budou pro příště správně chápány - jako snaha občanů o lepší život v Trnové, která nikomu z nás není lhostejná...