Čeština :: Русский

Poděkování za účast na akci Zametáme si před svým prahem

Nehorázná a nehorázným způsobem účtovaná cena nepitné pitné vody nás dala na úsvitu tohoto roku dohromady. Přitom jsme si jasně uvědomili to, o čem náš současný nejvyšší představitel hovořil o dva měsíce později.
Ta modlitba z 18. století totiž říká především, že člověk má umět trpělivě přijmout věci, které nemůže změnit, ale vzápětí vyznává, že člověk má mít odvahu změnit ty věci, které měnit může. Až za třetí logicky prosí o schopnost odlišovat to druhé od onoho prvého.

Pár společně vedených aktivit nám dalo poznat, že můžeme dosáhnout úspěchu a některé věci změnit, když ukážeme odvahu o společné věci bojovat. Nepochybujeme, že ta cesta je dlouhá a bude neobyčejně komplikovaná, ale už jsme ji nastoupili a doufáme, že nás bude stále více, protože osamoceným jedincům mohou rychle dojít síly.

Až do soboty, 27. dubna, jsme ale mohli mít pocit, že se dokážeme spojit jenom tehdy, když nám jde o peníze. Akce “Zametáme před svým prahem” nás poučila, že jsme schopní dát se velmi aktivně dohromady i v záležitostech, kde jde o něco úplně jiného, než o finanční profit.

Při té “pracovní procházce” směr zastávka na rozcestí a zpět si nebylo možno nevšimnout několika momentů:
V té překvapivě velké skupině “sběračů a vyhledávačů odpadu” nebyl nikdo, kdo by se jen tak “vezl” se skupinou.
Naopak, překvapila veliká péče a poctivost v přístupu k práci, jakoby každý ze zúčastněných pracoval na své vlastní zahrádce.
Jestli máme občas pocit, že všechny dobré lidské vlastnosti vyprchaly kamsi do nenávratna, najednou bylo cítit, že tu stále jsou, jenom trochu dřímou a ostýchají se vystoupit na veřejnost. To je zjevně nejkrásnější poselství té minulé soboty.

Děkujeme všem, kteří se té očistné akce ochotně a neobyčejně aktivně zúčastnili.
Víme, že jsme ji vyhlásili jenom s nepatrným časovým předstihem, takže mnozí se nemohli zúčastnit, protože už měli na ten den pevný program.
Víme, že stále ještě nemáme dobře zvládnuté komunikační kanály, ale rodící se webové stránky na adrese www.brdycr.cz snad tento problém definitivně odstraní.
Uvědomujeme si, že ten sobotní úklid je jenom začátek, a že tudíž budeme muset praktikovat přísloví našich babiček: “Malé úklidy dělají velké pořádky” a že musíme odteď věnovat téměř každodenní pozornost odstraňování zlozvyku nepořádnosti a nedbalosti.
Ale, po dvacátém sedmém dnu letošního dubna snad máme jistotu, že opravdu smysluplné aktivity nenechají nikoho zůstat chladným a nezúčastněným a za to patří všem, kdo mohli přijít a přiložili ruku k dílu náš veliký dík.

Váš výbor Občanského sdružení "BRDY(ČR) - žijme lépe”