Čeština :: Русский

Nová smlouva Reinwasser

v příloze naleznete novou Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod a nutné přílohy pro podpis smlouvy.

Smlouvu zasílejte na adresu dodavatele uvedenou ve smlouve.

1. Nová smlouva

2. Reklamační řád

3. Plná moc k podpisu